Šta su kravleri? Google kravleri i čemu oni služe

Šta su kravleri? Google kravleri i čemu oni služe
107

Šta su kravleri? Google kravleri i čemu oni služe

Kravleri su automatizovani softver koji pretražuje (hvata) stranice sa interneta i indeksira ih.

Indeksiranje je proces traženja novih ili ažuriranih veb stranica. Google otkriva URL adrese tako što prati veze, čitajući sitemapove i mnogim drugim sredstvima.

Google indeksira veb, tražeći nove stranice, a zatim ih indeksira (kada je potrebno).


Klikovi
Njuz Network

Šta su kravleri? Google kravleri i čemu oni služe

Comments
Prikazujem...