Šta je Google indeks? (Index)

Šta je Google indeks? (Index)
70

Šta je Google indeks? (Index)

Google pohranjuje sve veb stranice o kojima zna u svom indeksu. Unos indeksa za svaku stranicu opisuje sadržaj i lokaciju (URL) te stranice.


Klikovi
Njuz Network

Šta je Google indeks? (Index)

Comments
Prikazujem...